fbpx

EL COLEGIO MATER DEI RECIBE UNA BECA ERASMUS +

 

El Col·legi Mater Dei de Castelló de la Plana ha rebut una de les beques Erasmus + per al bienni 2016-2018. El centre diocesà va presentar el projecte «Improving our teaching process» de mobilitat del professorat, i el SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación), depenent del Ministeri d’Educació, li ha atorgat la subvenció per poder realitzar set mobilitats de professorat durant els pròxims dos cursos. Els set professors seleccionats estaran entre deu i quinze dies assistint a cursos de formació en estiu al Regne Unit, a la República d’Irlanda i a França. L’objectiu del programa és -com diu el títol- millorar el nostre procès d’ensenyament tot incorporant les últimes metodologies més innovadores, al mateix temps que s’actualitzen els coneixements de les llengües europees que s’imparteixen al centre (anglès i francès).

Aquest projecte està inclòs dins del Pla de Desenvolupament Europeu que s’ha elaborat al llarg del curs 2015-2016 i que inclou, en una segona fase, la possibilitat de realitzar projectes de treball en grups internacionals amb alumnes del Mater Dei i d’altres centres europeus interessats.

Els professors assistents aniran informant dels cursos realitzats amb un blog que s’actualitzarà en la web i les xarxes socials del Mater Dei. En tornar dels viatges, el professorat realitzarà sessions explicatives per a la resta del claustre per tal que tot el personal puga conèixer aquestes innovacions didàctiques i aplicar-les en les diferents assignatures.

 

….

 

El Colegio Mater Dei de Castelló de la Plana ha recibido una de las becas Erasmus + para el bienio 2016-2018. El centro diocesano presentó el proyecto «Improving our teaching process» de movilidad del profesorado, y el SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación), dependiente del Ministerio de Educación, le ha otorgado la subvención para poder realizar siete movilidades de profesorado durante los próximos dos cursos. Los siete profesores seleccionados estarán entre diez y quince días asistiendo a cursos de formación en verano en el Reino Unido, la República de Irlanda y Francia. El objetivo del programa es -como indica el título- mejorar nuestro proceso de enseñanza incorporando las últimas metodologías más innovadoras, al mismo tiempo que se actualizan los conocimientos de las lenguas europeas que se imparten en el centro (inglés y francés).

Este proyecto está incluido dentro del Plan de Desarrollo Europeo que se ha elaborado a lo largo del curso 2015-2016 y que incluye, en una segunda fase, la posibilidad de realizar proyectos de trabajo en grupos internacionales con alumnos del Mater Dei y de otros centros europeos interesados.

Los profesores asistentes irán informando de los cursos realizados con un blog que se actualizará en la web y las redes sociales del Mater Dei. A su vuelta, se realizarán sesiones explicativas entre el claustro de profesores para que todo el personal pueda conocer estas innovaciones didácticas y aplicarlas en sus asignaturas.